ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Λευκωσίας 5, Π. Φάληρο
4ος 78,30τμ, 5ος 78,30τμ, 6ος 78,30τμ, 7ος +8ος 109τμ

Κατόψεις

Φωτογραφικό Υλικό